Občané o soužití s Romy a o jejich možnostech ve společnosti

V dubnovém výzkumu jsme se mimo jiné zaobírali problematikou postojů a vztahů populace k romské menšině. Šetření ukázalo, že přes dvě třetiny obyvatel (69 % respondentů) považují soužití romské a neromské populace v ČR za problematické. Podíváme-li na údaje z výzkumů provedených v uplynulých letech, vidíme, že hodnocení vztahu romské a neromské populace se od roku 1997 postupně zlepšuje – ve zmíněném roce hodnotilo soužití s Romy jako špatné 81 % dotázaných.

Současný pohled veřejnosti na vzájemné soužití nejvíce odpovídá stavu v roce 1999, kdy je jako špatné označily přibližně dvě třetiny a jako dobré přibližně jedna pětina oslovených.

Vzájemné soužití Romů a ne-Romů hodnotí oslovení lépe, pokud se jedná o místo, kde sami bydlí. Jako dobré (při součtu odpovědí “velmi dobré” a “docela dobré”) je totiž označilo 40 % a jako špatné (při součtu odpovědí “docela špatné” a velmi špatné”) 57 % respondentů.

V rámci výzkumu jsme všem dotázaným položili i baterii otázek, které se zabývají tím, jaké mají Romové v některých oblastech života možnosti v porovnání s většinovou neromskou populací.