Morální přijatelnost různých druhů chování

Součástí zářijového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR byla i otázka, ve které se respondenti vyjadřovali k přijatelnosti či nepřijatelnosti některých druhů chování. V české společnosti je morálně nejméně přijatelné řízení pod mírným vlivem alkoholu. Velmi přísně respondenti posoudili rovněž situaci, kdy člověk nehledá práci a žije jen z podpory a darů, a také pokud se někdo popere s policií.

Nejvíce shovívaví byli respondenti k tomu, když se někdo opije ze žalu či z radosti, využije známosti při jednání na úřadech a líbá se na veřejnosti.