Sociální rozdíly mezi skupinami

Centrum pro výzkum veřejného mínění zařadilo do listopadového šetření otázku mapující názory na příčiny sociálního napětí v české společnosti. Oslovení občané měli posoudit, které rozdíly mezi různými sociálními seskupeními vedou k napětí v celé společnosti.

Nejproblematičtěji jsou vnímány rozdíly mezi politiky a ostatními občany (48 % dotázaných soudí, že tyto rozdíly vedou k hlubokým sociálním napětím), dále pak rozdíly v majetku (40 %).

Poměrně vysoké skóre (37 %) u položky „vedou k hlubokým sociálním napětím“ získaly rozdíly podle národnosti a ras.

Rozdíly mezi muži a ženami se na sociálním napětí ve společnosti podle dotázaných podílejí nejmenší měrou. Pouze 2 % dotázaných se přiklonila k tomu, že tyto rozdíly vytvářejí hluboké napětí, naopak nejvíce lidí (35 %) uvedlo, že rozdíly mezi muži a ženami nevytvářejí sociální napětí ve společnosti vůbec.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: