Odbornost, kvalita, nezávislost

V prosincovém průzkumu jsme se respondentů mimo jiné ptali na to, co si myslí o státních svátcích a jejich slavení. Z šetření vyplynulo, že pro tři čtvrtiny Čechů (resp. pro 76 % při součtu odpovědí rozhodně důležité a spíše důležité) je důležité si státní svátky připomínat, 19 % naopak považuje oslavy státních svátků za nedůležité. Že je rozhodně důležité slavit státní svátky, si statisticky významně častěji myslí lidé šedesátiletí a starší, zatímco respondenti ve věku 15-29 volili častěji než lidé z jiných věkových kategorií odpověď „spíše nedůležité“.

V průzkumu nás dále zajímalo, jak konkrétně dotázaní ke slavení přistupují. Ukázalo se, že ačkoli si většina respondentů myslí, že slavit státní svátky je důležité, sami dotázaní přistupují k oslavám daných svátečních dnů spíše vlažně. Více než polovina souboru oslovených totiž odpověděla, že si sice připomíná, ale neslaví většinu z vyjmenovaných státních svátků. Přibližně čtvrtina respondentů pak čtyři z deseti státních svátků nezná nebo si je vůbec nepřipomíná.