Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti – listopad 2013

NS_1311

V listopadovém šetření CVVM posuzovali občané České republiky, jak velkou hrozbou představuje působení vybraných skupin na území ČR.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

 Zjišťovány byly rovněž názory veřejnosti na reálnost ohrožení určitými skutečnostmi přesahujícími rámec republiky, jako je válka, epidemie, přírodní katastrofy, surovinová či ekonomická krize. Podobně jako v loňském roce i letos byl výzkum zaměřený na bezpečnostní rizika a hrozby pro ČR rozšířen o rovněž opakovanou otázku, která zjišťuje očekávání do budoucna, a to v rovině osobní, na úrovni české společnosti a lidstva jako celku.

Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1311