Postoje české veřejnosti k cizincům – březen 2014

NS_1403

V březnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění zjišťovalo, do jaké míry se od cizinců dlouhodobě či trvale žijících na území ČR očekává, že se přizpůsobí našim životním zvyklostem. Pozornost byla také zaměřena na hodnocení vlivu vybraných aspektů, které by dotyčnému, jež se přistěhuje do České republiky ze zahraničí, mohly pomoct, aby nebyl vnímán jako cizinec.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1403