Odbornost, kvalita, nezávislost

Určitým problémem při srovnávání reálných dat a ideálu je, že zatímco výzkum pokrývá respondenty ve všech věkových skupinách starších 15ti let, reprodukce se zúčastňují převážně jen lidé ve věku mezi 20 až 35lety. Rozhodující jsou tedy postoje nejmladších respondentů, v našem případě lidé do 30ti let. Tato skupina se také ve svých názorech částečně odlišovala od zbytky dotázaných.

Právě oni častěji považují za ideál věk novomanželů a matek prvního dítěte 30 a více let. V brzké budoucnosti může dojít k realizaci odkládaných porodů a přiblížení se hodnotě okolo 1,5 dítěte na matku, jak je tomu v západní Evropě, a konečná plodnost tak bude dosahovat vyšších hodnot. Nejvíce se lidé ve svých ideálech připodobnili realitě v případě věku matky prvního dítěte.