Česká národní identita

Pokud by nyní měli lidé v České republice možnost vybrat si zemi, ve které chtějí žít, zvolili by si v převážné většině Českou republiku. Převažujícím mateřským jazykem je na území České republiky čeština, ostatní jazyky byly ve výzkumu zmiňovány na úrovni statistické chyby. Kromě češtiny, kterou v domácnosti ke komunikaci používá téměř každá rodina, bývá nejčastěji za společný jazyk používána němčina, angličtina a slovenština.

Největší českou osobností byl Tomáš Garrigue Masaryk, který byl spontánně uváděn více než třetinou respondentů. Následovali Karel IV., Jan Ámos Komenský, Václav Havel a Jan Hus. Kdo jsou českými národními hrdiny? V pořadí: Jan Hus, Jan Palach, Jan Žižka, účastníci a oběti boje proti komunismu (v tom nejvýznamněji Milada Horáková) a Ludvík Svoboda.