Náš vztah k jiným národnostem

Nejlepší vztah (z národností žijících u nás) máme k občanům české národnosti a ke Slovákům. Za sympatické Češi také považují Němce a Poláky. Naopak nejméně sympatičtí jsou nám občané z bývalého SSSR a občané balkánských států a nejhorší vztah máme k Rómům. Při hodnocení našeho vztahu k národnostem obecně se na prvních místech umístili opět Češi a Slováci, za nimi Francouzi, Švédové, Angličané, Poláci.

Za nejméně sympatické Češi považují Kurdy, Ukrajince, Palestince, Afgánce. Sympatie/nesympatie národnostem přisuzujeme především podle jejich příslušnosti mezi vyspělé země, podle naší politické, kulturní spřízněnosti a také na základě toho, zda nás pojí společná historie.