" />

Nakolik jsme spokojeni v osobním životě. Jak vidíme perspektivy vlastní, obyvatel ČR a lidstva.

Se svým osobním životem dnes více než polovina respondentů vyslovuje spokojenost (56 %), 29 % je "ani spokojeno, ani nespokojeno" a u 14 % převažuje nespokojenost. Toto hodnocení se v průběhu posledních pěti let mění jen minimálně. Šetření se zabývalo i rozšířením optimismu a skepse v pohledu na vlastní budoucnost respondenta a jeho nejbližších, na budoucnost obyvatel ČR a lidstva celkově.

Ukázalo se, že vlastní budoucnost je spatřována lépe než vyhlídky obyvatel ČR a mnohem lépe než perspektivy celého lidstva. O budoucnosti své a svých blízkých se vyjadřují optimisticky téměř tři čtvrtiny dotázaných (71 %), o budoucnosti českého obyvatelstva 58 %. V souvislosti s perspektivami lidstva jako celku již jednoznačně převažuje skeptický postoj (53 %); optimisty zůstává 39 % respondentů.