Odbornost, kvalita, nezávislost

Nejvýznamnější místo ve svém životě respondenti připisují rodinnému prostředí: rodinu označilo za velmi důležitou 83 %, děti 72 % a partnera 71 %. Rodiče jsou velmi důležití pro asi dvě třetiny respondentů (68 %). Pro většinu dotázaných představuje vysokou hodnotu práce - pro 54 % je to velmi důležitá, pro 31 % spíše důležitá sféra. Podobně, jen o něco méně významně, jsou oceňováni přátelé - pro 51 % respondentů hrají velmi důležitou, pro 40 % spíše důležitou roli v jejich životě.

Značný význam byl přikládán volnému času a koníčkům. Ty považuje za nedůležité jen asi pětina dotázaných, zatímco pro ostatní představují velmi (34 %) nebo spíše (47 %) důležitou stránku v jejich životě. Politika hraje podle výpovědí převážné části dotázaných v jejich životě jen nevýznamnou roli. Podstatné místo jí přisuzuje pouze asi čtvrtina - pro 4 % je velmi, pro 22 % spíše důležitá.