Národní hrdost občanů ČR

Naprostá většina občanů pociťuje hrdost na Českou republiku v souvislosti se sportem (91 %), kulturou (89 %), historií (88 %) a v o něco menší míře i s vědou a technikou (77 %). Jiné důvody jako zdroj pro pocit národní hrdosti vidí jen menšina populace: v případě ozbrojených sil to je 41 %, v případě fungování demokracie či vztahu k cizincům 38 %, v případě politického vlivu ve světě 32 %, v případě sociálního zabezpečení 25 % a v případě ekonomických výsledků dokonce jen 11 %.

Ve vztahu k ekonomickým výsledkům, sociálnímu zabezpečení, ale i k postavení ČR ve světové politice a k fungování demokracie pak nadpoloviční většina občanů necítí hrdost na ČR. Necelé tři pětiny občanů se cítí být silně spjaty s Českou republikou (57 %) a s obcí či městem, kde žijí (58 %), pocit silného sepětí se svým regionem pak vyjádřilo 36 % respondentů.