Očekávání do budoucna a obavy české veřejnosti

V souvislosti s příchodem nového roku byly v prosinci 2009 do výzkumu Naše společnost zařazeny otázky týkající se očekávání do budoucna. Respondenti měli hodnotit, jak pohlížejí na budoucnost, a to jak v osobní rovině s ohledem na sebe a své blízké, tak i ve vztahu k české společnosti a posléze i k lidstvu jako celku. Rovněž byli dotázáni, zda mají nějaké obavy, a pokud ano, čeho se obávají.