Postoje českých občanů k partnerství, manželství a rodičovství – únor 2020

NS_2002

V rámci únorového výzkumu se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR podrobněji zaměřilo na téma partnerství, manželství a rodičovství. Zkoumány byly názory na optimální počet dětí v rodině, ideální věk mužů a žen při narození prvního dítěte a další postoje, jež s rodičovstvím a partnerským soužitím souvisejí.

Přibližně dvě třetiny českých občanů (66 %) vidí ideál v modelu dvoudětné rodiny, rodinu s více potomky preferuje necelá čtvrtina (23 %) občanů a necelé desetině (7 %) se nejvíce zamlouvají rodiny s jedináčky.

Téměř polovina (47 %) českých občanů se domnívá, že ideálním věkem pro muže, aby se stal poprvé otcem, je do 29 let (včetně). Přibližně stejný podíl (46 %) lidí uvedl, že věk otce při narození prvního dítěte by měl být 30 let a více.

Názor, že žena by se měla stát matkou do 29 let věku (včetně), vyslovily více než čtyři pětiny (82 %) dotázaných. Mínění, že ideální věk matky při narození prvního dítěte je 30 let a více, zastává v současnosti jen o málo více než desetina (12 %) občanů.

Nadpoloviční souhlas vyjadřuje česká veřejnost s výrokem o přijatelnosti rozvodu, když je rodina nefunkční, se kterým souhlasí 73 % dotázaných. Stejně tak se více jak polovina občanů (52 %) shoduje v kladném postoji k soužití lidí, kteří spolu neplánují sňatek.

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: ov200325.pdf
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_2002