Postoje české veřejnosti ke změně klimatu na Zemi – červen 2020

NS_2006_2

V červnovém šetření se CVVM SOÚ AV ČR zabývalo velmi diskutovaným tématem, kterým je změna klimatu na Zemi.

O problematiku změny klimatu se zajímá více než polovina (53 %) dotázaných, z toho 7 % se „velmi zajímá“ a 46 % „spíše zajímá“. 

Podle naprosté většiny (86 %) české veřejnosti dochází v posledních 100 letech ke změně klimatu na Zemi, když nadpoloviční většina (55 %) dotázaných si myslí, že se klima určitě mění, a další téměř třetina (31 %), že se pravděpodobně mění.

Přibližně devět z deseti dotázaných (89 %) si myslí, že lidská činnost přispívá ke změně klimatu, z toho necelé dvě třetiny (64 %) dotázaných jsou přesvědčené, že lidská činnost k této změně určitě přispívá a další čtvrtina (25 %), že k ní pravděpodobně přispívá.