Spokojenost se životem – září 2020

NS_2009

V rámci zářijového výzkumu Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. požádalo respondenty o zhodnocení spokojenosti se svým životem.

Bezmála dvě třetiny (66 %) populace jsou spokojeny se svým životem.

Od roku 2013 měla spokojenost se životem většinou vzestupnou tendenci, v průběhu roku 2017 se tento nárůst zastavil a opět se začal mírně zvyšovat od června 2018. V posledním roce se však tento růst v podstatě zastavil.

Spokojenost se životem roste s klesajícím věkem, s rostoucím vzděláním a zlepšujícím se hodnocením životní úrovně vlastní domácnosti.

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: ov201030.pdf
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_2009