DomovTiskové zprávyOstatníVztahy a životní postojePostoje české veřejnosti ke změně klimatu na Zemi – červenec 2021

Postoje české veřejnosti ke změně klimatu na Zemi – červenec 2021

V červencovém šetření se CVVM SOÚ AV ČR zabývalo dlouhodobě velmi diskutovaným tématem, kterým je změna klimatu na Zemi.

O problematiku změny klimatu se zajímá více než polovina (52 %) dotázaných, z toho 8 % se „velmi zajímá“ a 44 % „spíše zajímá“.

Podle naprosté většiny (84 %) české veřejnosti dochází v posledních 100 letech ke změně klimatu na Zemi, když nadpoloviční většina (51 %) dotázaných si myslí, že se klima určitě mění, a další třetina (33 %), že se pravděpodobně mění.

Necelé tři pětiny (59 %) dotázaných se v určité míře obávají dopadů změny klimatu (17 % velmi, 42 % spíše), naopak obavy nepociťuje 37 % dotázaných.

Osobní zodpovědnost za změnu klimatu na Zemi cítí dvě pětiny (40 %) respondentů, nadpoloviční většina (53 %) naopak osobní zodpovědnost necítí.

Sedm desetin (70 %) dotázaných se přiklání k názoru, že pokud by lidé změnili svoje současné chování, tak mohou současnou změnu klimatu „zpomalit“ a další přibližně šestnáctina (6 %) si myslí, že ji mohou dokonce „úplně zastavit“.

Necelá polovina (47 %) českých občanů si myslí, že dopad změny klimatu na ČR bude špatný, třetina (33 %) že bude tak napůl a 6 %, že tento dopad bude dobrý.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: