Postoje veřejnosti k právům homosexuálů – duben/květen 2023

NS_2304

V dubnu a květnu 2023 byl do pravidelného šetření Naše společnost opět zařazen blok otázek týkající se tolerance české společnosti vůči homosexuálně orientovaným ženám a mužům. Zároveň byly zjišťovány postoje občanů k tomu, zda by lidé s homosexuální orientací měli mít právo uzavřít registrované partnerství, uzavřít sňatek, adoptovat děti z „ústavů“ – tzv. dětských domovů a adoptovat děti svého partnera či partnerky, s nimiž žijí a na jejichž výchově se podílejí.

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: ov230621.pdf
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_2304
  • Autoři: Naděžda Čadová, Monika Kyselá