Čeho se obáváme a jakým způsobem pohlížíme do budoucnosti?

Určité obavy pociťují v současnosti téměř tři čtvrtiny českých občanů. Obavy pociťují čeští občané nejčastěji ze ztráty svého zaměstnání. Tuto obavu má více než třetina z těch dotázaných, kteří nějaké obavy pociťují. Čtvrtina oslovených uvedla, že se obávají o své zdraví, že mají strach z nemoci. Poměrně značná část respondentů se obává poklesu vlastní životní úrovně, nedostatku financí a chudoby.

Lidé na vlastní budoucnost a budoucnost svých nejbližších pohlížejí podstatně příznivěji než na budoucnost celé české společnosti či celého lidstva. V prvním případě podíl optimismu výrazně převažuje nad pesimismem, zatímco v pohledu na budoucnost českého obyvatelstva i na budoucnost celého lidstva v současnosti převládá skepse.