Partnerství, manželství a rodičovství

Téma partnerství, manželství a rodičovství bylo v rámci listopadového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění rozčleněno do několika bloků. Zkoumány byly názory na optimální počty dětí v rodině a ideální věk při vstupu do manželství. Dále byl zjišťován záměr dotázaných, kteří nežijí v manželství nebo registrovaném partnerství, uzavřít během svého života sňatek.

Respondenti také hodnotili výroky týkající se různých forem rodinného soužití a důležitost některých životních cílů.