Veřejnost o vztazích mezi lidmi

V názorech respondentů mírně převládá přesvědčení, že obecné vztahy mezi lidmi v České republice jsou spíše či rozhodně špatné (53 %), nad míněním, že jsou naopak dobré (43 %). Výrazně lépe přitom mezilidské vztahy hodnotili dotázaní, kteří svou vlastní životní úroveň vnímají jako dobrou. Z hlediska věku hodnotí mezilidské vztahy příznivěji mladí lidé ve věku pod 30 let, u starších je hodnocení naopak kritičtější.

S rozdíly vyplývajícími z věku souvisí i to, že lépe vztahy vnímají ti, kdo jsou ještě svobodní, naopak rozvedení nebo ovdovělí lidé situaci vidí v méně příznivých barvách. Jako nejproblematičtější oblast mezilidských vztahů se respondentům jeví vztahy na pracovišti.