Češi a tolerance

V březnovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění zaměřilo na problematiku lidského soužití. Respondentům byla předložena baterie obsahující 14 položek resp. 14 různých skupin lidí. Z tohoto seznamu pak dotázaní vybírali ty skupiny osob, které by si nepřáli mít za sousedy a dále též hodnotili, zda je podle jejich názoru česká společnost k těmto skupinám lidí tolerantní.

Tisková zpráva též obsahuje srovnání aktuálních zjištění s výsledky z předchozích šetření, které na toto téma Centrum pro výzkum veřejného mínění realizovalo.