Představy o ideálním věku pro zakládání rodiny

Téměř 60 % respondentů se domnívá, že by se ideální věk otce při narození prvního dítěte měl pohybovat v rozpětí 25 až 29 let. Třetina dotázaných uvedla věk vyšší než 29 let a necelých 9 % dotázaných věk nižší než 25 let. V případě posuzování ideálního věku matky převládá názor (51 % dotázaných), že žena by měla porodit první dítě do 24 let.

44 % respondentů uvedlo věkový interval 25 až 29 let a pouze necelých 5 % považuje za nejlepší pro narození prvního dítěte věk 30 a více let. Naprostá většina respondentů (téměř 74 %) vidí ideál v modelu dvoudětné rodiny. Pětina respondentů považuje za nejlepší rodinu se třemi dětmi. Pěti osloveným ze sta se nejvíce zamlouvají rodiny s jedináčky.