Vztah k jiným národnostem I.

V prosincovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR byl mimo jiné zjišťován postoj občanů ČR k vybraným národnostem žijícím na našem území. Nejlepší vztah máme k lidem národnosti české následované národností slovenskou. Za sympatické také Češi považují Poláky (73,4 %) a Němce (59,0 %). Hůře jsou již hodnoceni Židé a Vietnamci, u nichž největší počet dotázaných (23,7 %) vybral střed škály (ani sympatičtí, ani nesympatičtí).

30,2 % obyvatel udává jako sympatické občany bývalého SSSR, jako méně oblíbení jsou hodnoceni občané balkánských států. Nejhůře se u Čechů s 9,4 kladnými procenty umístili Romové.

Většina respondentů (58,9 %) si také myslí, že by se cizinci měli co nejvíce přizpůsobit místní kultuře, zatímco opačného názoru je jen 5,6 %.