Čeho se Češi obávají a s jakým naladěním hledí do budoucna

Více než dvě třetiny Čechů (66 %) hledí do budoucna spíše pesimisticky. Tyto obavy naopak nesdílí 34 % lidí. Vyplývá to z výsledků posledního loňského šetření Centra pro výzkum veřejného mínění, jehož součástí byly i otázky zjišťující „naladění“ členů české společnosti, pokud jde o jejich osobní život i hodnocení budoucího života společnosti jako takové.

Nejčastěji mají lidé obavy o své zdraví a strach ze ztráty zaměstnání, obavy ale jeví také o rodinu či životní úroveň. Na vlastní budoucnost a budoucnost svých nejbližších pohlížejí příznivěji než na budoucnost celé české společnosti či celého lidstva. V prvním případě podíl optimismu výrazně převažuje nad pesimismem, zatímco zejména v pohledu na budoucnost celého lidstva v současnosti převládá skepse.