Vztah k jiným národnostem II.

Prosincové šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR zjišťovalo vztah Čechů k jiným národům a národnostem. Bylo vybráno dvacet čtyři národností, které respondenti hodnotili na sedmibodové škále (1 „velmi sympatický“, 7 „velmi nesympatický“) podle přízně k nim. Dotázaným jsou nejsympatičtější Češi samotní (vážený průměr 1,7). Na dobré úrovni (2,0 – 3,0) je také vztah ke Slovákům, Francouzům, Švédům, Angličanům, Rakušanům a Řekům.

O něco méně kladný postoj (3,1 – 4,0) vyjadřují lidé národnosti polské, japonské, maďarské, americké, německé, indické a litevské. Málo přízně (4,1 – 5,0) je deklarováno Rusům, Srbům, Ukrajincům, Izraelcům, Číňanům, Turkům a Kurdům. Nejhůře jsou hodnoceni Afghánci, Palestinci a Iráčané (vážený průměr vyšší než 5,1).

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: