Zdravotnictví

V rámci prosincového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění byl osloveným občanům předložen soubor otázek zaměřených na téma zdraví a zdravotnictví. Výsledky ukazují, že většina české populace hodnotí svůj zdravotní stav jako docela či velmi dobrý.

Polovina dotázaných se domnívá, že kvalita zdravotní péče se v posledním roce nezměnila. Téměř třetina dotázaných soudí, že se docela či velmi zhoršila.

Pouze 14 % dotázaných zaznamenalo v kvalitě zdravotní péče za poslední rok zlepšení.

Pro 27 % dotázaných nepřináší příchod Davida Ratha na post ministra zdravotnictví žádné změny pro situaci v českém zdravotnictví. Pětina dotázaných pak předpovídá zlepšení této situace. 37 % dotázaných si s příchodem nového ministra spojuje zhoršení situace v českém zdravotnictví.