Veřejné mínění o problematice HIV/AIDS – květen 2013

Zpráva přináší výsledku květnového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění, které se zaměřilo na názory obyvatel České republiky na problematiku HIV/AIDS. Občané se vyjadřovali k tomu, za jak velký problém výskyt této nemoci považují, jak se příslušné instituce věnují této problematice a zda se sami obávají nákazy touto chorobou.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1305