Postoje veřejnosti k zákazu kouření v restauračních zařízeních – září 2015

NS_1509

V září 2015 byly v rámci pravidelného šetření CVVM Naše společnost zkoumány názory občanů na zákaz kouření v restauračních zařízeních. Téměř tři pětiny české veřejnosti (58 %) by souhlasily s tím, aby se kouření v restauracích zakázalo, necelé dvě pětiny (38 %) se naopak postavily proti.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1509