Občané a zdraví

Na přelomu listopadu a prosince loňského roku označilo svůj zdravotní stav 30 % respondentů za dobrý a 49 % za spíše dobrý. Pětina jej vnímala jako špatný a jedno procento jako velmi špatný. Třetina (33 %) respondentů uvedla, že dbá o své zdraví pravidelně, asi polovina (49 %) občas a téměř pětina (18 %) vůbec ne. O zdraví respondenti dle vlastních výpovědí pečují nejčastěji pěstováním sportovních aktivit, dále pobyty v přírodě - procházky, výlety - a dodržováním zásad životosprávy, resp.

správné výživy. Podle výzkumu vyhledaly lékaře v průběhu loňského roku nejméně tři čtvrtiny našich obyvatel ve věku od 15 let: čtvrtina jednou, asi polovina (52 %) opakovaně. Úroveň naší lékařské péče hodnotí příznivě 69 % dotázaných, kriticky 27%. Aktuální šetření zachytilo oproti loňsku prudký pokles spokojenosti (o 15 procentních bodů) a nárůst kritiky zdravotní péče (o 14 procentních bodů).

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: