Občané k lékové politice

Záměr ministerstva zdravotnictví zavést jednotné ceny téhož léku v různých lékárnách se setkal s podporou 76 % a s nesouhlasem 13 % občanů. 11 % nemělo názor. Jednotné ceny léků podporují častěji starší 60 let, středoškolsky vzdělaní občané a populace se špatnou životní úrovní. Z hlediska politických preferencí patří k jejich zastáncům zejména stoupenci KSČM a ČSSD.

Respondenti preferující jednotné ceny léků považují za nejvhodnějšího garanta těchto cen ministerstvo zdravotnictví (40 %). Další navrhovali svaz pacientů (16 %), lékařskou komoru (14 %) nebo zdravotnické pojišťovny (10 %). Komoru lékárníků doporučilo 6 % a parlament 3 %. Poslední výzkumy nasvědčují tomu, že stále asi dvěma třetinám občanů (dnes 62 %) není lékaři umožněn výběr mezi dražšími a levnějšími typy léků. Pozitivní zkušenost sdělilo 23 % respondentů. 9 % uvedlo, že nenavštěvuje lékaře a 6 % neví.