Názory na poplatky ve zdravotnictví a jiná vybraná opatření – prosinec 2019

NS_1912

Součástí prosincového šetření pravidelného výzkumu Naše společnost byl i blok otázek týkajících se zdravotnictví a zdravotní péče. Jednou z otázek tohoto bloku byla i sada výroků o opatřeních v systému zdravotní péče v České republice. Respondenti vyjadřovali postoje k oblastem, jako jsou poplatky za léky, zdravotní pojištění a pojišťovny, poplatky za návštěvu lékaře či specialisty, dále pak i hrazení pobytu v nemocnicích. Ve formulaci otázek jsou opatření, která se objevují ve všeobecné debatě o stavu zdravotní péče, tedy opatření, která platila v minulosti a byla zrušena, opatření, která jsou momentálně v platnosti, i ta, která dosud zavedena nebyla. Naposledy byl tento blok otázek položen v prosinci 2018.

Naprostá většina dotázaných odmítá snížení počtu lůžek v nemocnicích, poplatek u lékaře, snížení počtu specializovaných pracovišť a doplatek za léky.

Vyrovnanou míru souhlasu a nesouhlasu má jen zřízení pouze jedné veřejné zdravotní pojišťovny, téměř vyrovnaný názor je na zvýšení pojištění rizikovým skupinám a na nadstandartní péči.

Meziročně nedošlo k žádným názorovým posunům s výjimkou souhlasu s příplatkem na stravu a lůžko, kde se zvýšil souhlas o 5 procentních bodů, čímž se vrátil na úroveň předminulého roku.

Postupně se od roku 2011 zvýšila míra souhlasu s dělením zdravotní péče na standardní a (placenou) nadstandardní z 29 % na 43 % dotázaných

Nově zařazená položka zjišťující souhlas se zrušením oddělení v okresních nemocnicích získala podporu (jen) 15 % dotázaných.

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: oz200122.pdf
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1912