Nový typ koronaviru – zájem, zkušenosti a obavy české veřejnosti - červen 2020

NS_2006_2

Centrum pro výzkum veřejného mínění se ve svém výzkumu realizovaném v druhé polovině června 2020 zaměřilo na koronavirovou krizi a zkušenosti občanů s ní. Více než tři čtvrtiny (76 %) českých občanů starších 15 let se v druhé polovině června velmi či spíše zajímaly o vývoj situace okolo šíření nového typu koronaviru, který způsobuje onemocnění COVID-19. Desetina (10 %) respondentů uvedla, že měla na základě příznaků podezření, že má onemocnění COVID-19.

 Veřejnost se stále hodně obává o zdraví svých blízkých (64 % dotázaných, v tom 26 % rozhodně). V porovnání zejména s květnem a v případě rozhodných obav i první polovinou června ale tyto obavy poklesly. O vlastní zdraví se v souvislosti s šířením koronaviru obávala v druhé polovině června bezmála polovina českých občanů (49 %, v tom 16 % rozhodně).

Co se týče vývoje situace ohledně šíření koronaviru v České republice v příštích měsících, byly v druhé polovině června čeští občané mírně optimističtí, její vývoj v Evropě vnímali poněkud rozporuplně a ve vztahu k vývoji situace ve světě převažoval pesimismus.