Názory občanů na zdravotní péči v ČR – červen 2021

NS_2106

V červnu 2021 byl do pravidelného výzkumu Naše společnost jako každý rok zařazen blok otázek týkajících se zdravotnictví a zdravotní péče. Respondenti konkrétně vyjadřovali svou obecnou spokojenost se zdravotní péčí v České republice, dále hodnotili změnu kvality zdravotní péče za uplynulý rok a svůj současný zdravotní stav. Další sledovanou oblastí byly i postoje k poskytovaným informacím ze strany lékařů a zdravotnického personálu a k možnostem rozhodování o léčbě vlastní nemoci. Poslední srovnatelný výzkum na toto téma proběhl v prosinci 2019, tedy před vypuknutím pandemie COVID-19, což je třeba mít na paměti při srovnávání výsledků v čase.

V české společnosti převládá spokojenost s lékařskou péčí, kterou vyjadřují téměř tři pětiny (58 %) dotázaných.

Necelá polovina (46 %) dotázaných je toho názoru, že se kvalita zdravotní péče za uplynulý rok nezměnila, podle 27 % dotázaných došlo k jejímu zhoršení a podle 22 % k jejímu zlepšení.

Většina české veřejnosti (81 %) sdílí názor, že by se měl pacient podílet na rozhodování o léčbě své nemoci.

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: oz210720.pdf
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_2106