Nový typ koronaviru – zájem, obavy a očekávání české veřejnosti – listopad/prosinec 2021

NS_2111

Centrum pro výzkum veřejného mínění se ve svém výzkumu realizovaném v druhé polovině listopadu a v první polovině prosince 2021 opět zaměřilo na koronavirovou krizi. Konkrétně jsme sledovali zájem občanů o situaci kolem šíření koronaviru, míru obav v souvislosti s šířením koronaviru, očekávání dalšího vývoje této situace a postoje k opatřením proti šíření koronaviru.

Více než dvě třetiny (69 %) českých občanů starších 15 let se na přelomu listopadu a prosince 2021 velmi či spíše zajímaly o vývoj situace okolo šíření nového typu koronaviru, který způsobuje onemocnění COVID-19.
Nejvíce se čeští občané obávali omezení zdravotní péče o pacienty s jiným onemocněním, než je COVID-19, a o zdraví svých blízkých, když tyto obavy vyslovily přibližně čtyři pětiny dotázaných.

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: oz220117.pdf
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_2111