Hodnocení vývoje v uplynulém roce

V hodnocení vývoje situace v uplynulém roce se česká veřejnost nejkritičtěji staví k problémům korupce, hospodářské kriminality, obecné kriminality a nezaměstnanosti. Převaha kritických vyjádření nad pozitivními se objevila také v případě vývoje v oblasti sociálních jistot, zdravotnictví, zemědělství, politické situace v ČR, přistěhovalectví, soudnictví, právního prostředí, fungování úřadů, dopravní obslužnosti, životní úrovně a možnosti občanů podílet se na rozhodování o veřejných záležitostech.

Vývoj týkající se školství, fungování hospodářství, postavení ČR v EU a dodržování lidských práv byl hodnocen nejčastěji neutrálně. Spíše pozitivně než negativně občané vnímali vývoj u životního prostředí, vztahů se zahraničím, kultury, situace v armádě, vědy či výzkumu a nabídky zboží a služeb.