Diskuze občanů o politických tématech, představy o vlivech na rozhodování politiků

Z červnového výzkumu CVVM vyplývá, že o politických tématech diskutují občané nejčastěji s někým z rodiny či přátel.

Dalším tématem byly představy účastníků výzkumu o ovlivňování rozhodování politiků. Největší vliv na rozhodování politiků připsali dotázaní úplatkům a korupci. V závěsu pak zájmovým skupinám a lobby. Nejmenší vliv mají podle výsledků výzkumu občané samotní.

Při posuzování vlivu jednotlivých médií na rozhodování politiků zařadili dotázaní na první místo Českou televizi a televizi Nova.