Občané o svých možnostech ovlivňovat veřejné dění – únor 2011

V rámci svého únorového šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění dotazovalo na názory občanů ohledně jejich možností ovlivňovat veřejné dění.