Názory občanů na fungování demokracie a lidská práva v ČR – únor 2016

NS_1602

Součástí únorového šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. bylo i několik otázek, které se týkaly názorů respondentů na fungování demokracie v České republice, obecného postoje k demokracii a respektování lidských práv v ČR.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu
Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1602