Mínění o motivech vstupu do politiky a o zájmu politiků o názory obyčejných lidí – únor 2013

NS_1302

V únoru 2013 byly v rámci bloku o občanské angažovanosti a participaci na veřejném životě pokládány otázky mapující mínění občanů o motivech pro vstup do politiky a o tom, kolik politiků se zajímá, co si myslí obyčejní lidé.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1302