Občané o svých možnostech ovlivňovat veřejné dění a o své percepci politiky – únor 2012

NS_1202

V rámci svého únorového šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění dotazovalo na názory občanů ohledně jejich možností ovlivňovat veřejné dění a zkoumalo jejich vnímání politiky v obecné rovině.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1202