Názory na nedemokratické alternativy politického systému – únor 2014

NS_1402

Součástí únorového šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. bylo i několik otázek, které se týkaly názorů respondentů na alternativní varianty současného demokratického politického systému. Tyto otázky byly položeny naposledy před pěti lety v roce 2009.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1402