Hodnocení změny systému v roce 1989 v středoevropském srovnání – zima 2014

NS_1402

V únoru 2014 CVVM zjišťovalo, jak občané hodnotí změnu systému, k níž došlo v roce 1989. Pod zastřešením CEORG byl výzkum na toto téma v lednu či v únoru tohoto roku realizován též v Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Respondentům byly předloženy dvě otázky, které zkoumaly názory veřejnosti na to, zda se změna systému vyplatila nebo nevyplatila a zda lidem změny po roce 1989 přinesly více užitku nebo více ztrát.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1402