Fungování demokracie a lidská práva v ČR – únor 2015

NS_1502

Součástí únorového šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. bylo i několik otázek, které se týkaly názorů respondentů na fungování demokracie v České republice, obecného postoje k demokracii a respektování lidských práv v ČR. Spokojenost s tím, jak v ČR funguje demokracie, vyjádřila nadpoloviční většina respondentů (55 %).

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1502