DomovTiskové zprávyPolitickéDemokracie, občanská společnostHodnocení loňského vývoje v ČR a demokratických práv občanů

Hodnocení loňského vývoje v ČR a demokratických práv občanů

V průběhu loňského roku se podle názoru respondentů u nás v mnoha směrech nic podstatného nezměnilo. Především panuje přesvědčení, že nenastala žádná větší změna v možnostech účasti občanů na rozhodování o veřejných věcech ani v dodržování lidských práv. Rozšířený je názor, že se nezměnila situace v kultuře a ve školství. K pokroku nedošlo podle mínění poloviny respondentů v právním prostředí našeho státu a ve vývoji životní úrovně obecně.

Některé oblasti doznaly v očích veřejnosti změnu k horšímu, přičemž nejkritičtěji je hodnocen vývoj nezaměstnanosti. Většina obyvatel je dále nespokojena se situací v zemědělství, s korupcí a s hospodářskou kriminalitou. Mezi oblastmi hodnocenými příznivěji dominuje nabídka zboží a služeb. Poměrně dobře je posuzováno životní prostředí, vývoj vztahů se zahraničím a pokrok v procesu vstupu ČR do Evropské unie. V souvislosti s naplňováním demokratických práv v naší zemi se potvrzuje, že mimo možnost vyjádřit se otevřeně k problémům a nedostatkům ve společnosti, hodnocené vesměs příznivě (60 %), převládá v jiných oblastech nespokojenost: 56 % dotázaných míní, že nemůže ovlivnit řešení problémů v jejich obci či městě, 61 % postrádá možnost dosáhnout svých oprávněných požadavků a 89 % uvádí, že nemůže zasáhnout do řešení celospolečenských problémů.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: