Fungování úřadů v České republice

90 % dotázaných souhlasí s tím, že by se měly orgány veřejné správy před důležitými rozhodnutími zajímat o názory občanů, oproti 7 %, kteří si spíše myslí, že orgány veřejné správy jsou tu od toho, aby rozhodovaly, a neměly by tudíž obtěžovat občany a tázat se jich na jejich názory. Aktivně si názory občanů vyžadují v jisté míře pouze orgány místní samosprávy, aktivity jiných orgánů veřejné správy nejsou občany zaznamenávány.

Poněkud lepší je hodnocení toho, nakolik tyto orgány občanům naslouchají, ovšem pozitivní hodnocení zde převažuje také pouze u orgánů místní samosprávy. Je třeba ovšem přiznat, že ani s tímto nemají Češi dostatek vlastních zkušeností. Zajímavé je, že se 5 z deseti lidí obávají zhoršení možnosti prosadit své názory při přechodu některých rozhodovacích pravomocí na orgány EU , 4 lidé z deseti se toho naopak neobávají. Z příznivců KSČM se tohoto obává osm lidí z deseti.