DomovTiskové zprávyPolitickéDemokracie, občanská společnostSpokojenost s demokracií a možnosti ovlivnit podobu zákonů a rozhodování politiků

Spokojenost s demokracií a možnosti ovlivnit podobu zákonů a rozhodování politiků

V červnovém šetření výzkumu Naše společnost 2003 jsme se rozsáhle zabývali tématem fungování orgánů státní správy a samosprávy a názory veřejnosti na to, jak je možné ovlivnit zákony a chování politiků. Nejprve jsme se zeptali obecně na spokojenost s fungováním demokracie . Další otázka se týkala spokojenosti s činností lidí, zaměstnaných ve státní a veřejné sféře.

S fungováním demokracie vyjádřilo spokojenost 37 % oslovených, nespokojenost pak více než polovina - 55 %. S činností zaměstnanců státní a veřejné správy vyjádřila spokojenost necelá třetina respondentů (31%), nespokojenost 54 %. Součástí šetření byl i blok výroků, mapujících nejrůznější aktivity, které mohou vést ke změně zákonů. K nim se dotázaní jednotlivě vyjadřovali zda jsou účinné či nikoli. Za nejúčinnější aktivitu směřující ke změně zákonů je dotázanými považována práce v politické straně, dále pak práce v odborech a demonstrace. Naopak jako nejméně efektivní se jeví práce v církvi a násilné akce. Poslední otázka byla zaměřena na to, do jaké míry ovlivňují vybrané faktory rozhodování politiků. Podle názorů respondentů jednoznačně nejúčinněji ovlivňují chování politiků úplatky a korupce, naopak nejmenší účinnost je připisována průzkumům veřejného mínění a samotným občanům.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: