" />

Jak vidíme účinnost státní správy při výběru našich daní?

Ve vztahu k výběru daní od nich samotných občané hodnotí stávající efektivnost státní správy jako poměrně vysokou. Podle 47 % ekonomicky aktivních je státní správa při výběru jejich vlastních daní "velmi účinná", za "poměrně účinnou" ji označilo 23 %, 9 % ji považuje za "středně účinnou" a jen 5 % uvedlo, že státní správa je při výběru daní od nich samotných "poměrně" či "zcela" neúčinná.

Přitom relativně častěji za "velmi účinnou" při výběru jejich daní považují státní správu lidé, za něž daňové přiznání vyplňují a podávají zaměstnavatelé, především pak zaměstnanci v dělnických profesích. Poněkud nižší frekvence těchto odpovědí byla naopak zaznamenána mezi podnikateli a živnostníky, kteří působnost státní správy častěji hodnotili jako "poměrně" nebo "středně" účinnou.