Význam stranické příslušnosti při získání zaměstnání ve státní správě

Zářijový výzkum CVVM se mimo jiné dotkl problematiky důležitosti stranické příslušnosti pro získání zaměstnání ve státní správě. Respondentů jsme se obecně zeptali, jak důležitá je stranická příslušnost pro získání zaměstnání ve státní správě a dále jsme jim k hodnocení předložili čtyři hypotetické situace týkající se čtyř smyšlených osob s tím, aby posoudili důležitost stranické příslušnosti v těchto jednotlivých případech.

Výsledky ukazují, že zatímco u obecného hodnocení důležitosti stranické příslušnosti pro získání zaměstnání ve státní správě se respondenti vyslovovali mírně ve prospěch nedůležitosti stranického angažmá (31 % důležité, 42 % nedůležité), u předložených hypotetických situací tomu bylo vesměs právě naopak.