Zájem o politiku a názory na podílení se občanů na rozhodování - únor 2018

NS_1802

V únorovém šetření dotazovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v. v. i., dvě sady otázek týkajících se jednak zájmu občanů o politiku a jednak názoru na podíl politiků a občanů na rozhodování.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu
Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1802